ZDNet

ZDNet

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: zdnet.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho ZDNet trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tin tức, phân tích và nghiên cứu mới nhất của ZDNet giúp các chuyên gia công nghệ kinh doanh luôn cập nhật các xu hướng, vấn đề và sự kiện CNTT mới nhất.

Trang web: zdnet.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ZDNet theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.