TIKR Buddy

TIKR Buddy

tikrbuddy.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng TIKR Buddy cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

TikrBuddy là nền tảng định giá cổ phiếu giúp bạn nhanh chóng định giá cổ phiếu bằng dữ liệu phân tích cấp tổ chức. Giúp bạn đưa ra quyết định đầu tư tốt hơn và đánh bại thị trường.

Trang web: tikrbuddy.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với TIKR Buddy theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.