Trendlyne

Trendlyne

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: trendlyne.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Trendlyne trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Chúng tôi đơn giản hóa việc đầu tư. Nền tảng phân tích thị trường chứng khoán, báo cáo nghiên cứu, cảnh báo chứng khoán, công cụ trực quan và tin tức kinh doanh theo xu hướng.

Trang web: trendlyne.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Trendlyne theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.