TikTok Shop Seller Center

TikTok Shop Seller Center

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: seller.tiktok.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho TikTok Shop Seller Center trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Trung tâm người bán TikTok là một cổng máy trạm toàn diện dành cho người bán để điều hành hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của họ trên TikTok. Cổng web cung cấp giải pháp toàn diện bao gồm quản lý vận hành cửa hàng, dịch vụ và sự tương tác với khách hàng, đào tạo và phát triển người bán, phân tích hiệu suất, cập nhật chính sách, v.v.

Trang web: seller.tiktok.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với TikTok Shop Seller Center theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.