Minea

Minea

app.minea.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Minea cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Minea là công cụ tìm kiếm sản phẩm thương mại điện tử tối ưu. Minea theo dõi tất cả quảng cáo trên tất cả các mạng. Quảng cáo trên Facebook, vị trí sản phẩm của người có ảnh hưởng, Snapspy, tất cả các mạng đều được theo dõi. Ngừng trả 149 € cho quảng cáo cho một mạng và khám phá Minea.

Trang web: minea.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Minea theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.