Lattice

Lattice

lattice.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Lattice cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Lattice là nền tảng quản lý con người trao quyền cho các nhà lãnh đạo con người để xây dựng các nhóm gắn kết, có hiệu suất cao, truyền cảm hứng cho các nền văn hóa chiến thắng và đưa ra các quyết định kinh doanh mang tính chiến lược, dựa trên dữ liệu.

Trang web: lattice.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Lattice theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.