Lazada Seller Center Philippines

Lazada Seller Center Philippines

sellercenter.lazada.com.ph

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Lazada Seller Center Philippines cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Quản lý hoạt động kinh doanh của bạn trên Lazada mọi lúc mọi nơi với Ứng dụng Trung tâm người bán Lazada! Phát triển doanh nghiệp của bạn khi đang di chuyển với các tính năng chính bao gồm đăng ký, danh sách sản phẩm, quản lý sản phẩm, thực hiện đơn hàng, Cố vấn kinh doanh (Analytics), trung tâm tin nhắn và Nhắn tin tức thời. APP Trung tâm người bán dành cho tất cả người bán trên khắp Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam và xuyên biên giới.

Trang web: sellercenter.lazada.com.ph

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Lazada Seller Center Philippines theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.