SQLtroughAI

SQLtroughAI

sqltroughai.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng SQLtroughAI cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Trợ lý AI cá nhân tối ưu cho các truy vấn SQL. Công cụ hỗ trợ AI của chúng tôi cho phép ngay cả những người dùng không rành về kỹ thuật cũng có thể viết các truy vấn SQL phức tạp trong vài giây.

Trang web: sqltroughai.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với SQLtroughAI theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.