Vanna AI

Vanna AI

ask.vanna.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Vanna AI cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Vanna.AI cho phép bạn trò chuyện với cơ sở dữ liệu của mình. Vanna là trợ lý thông minh kinh doanh được hỗ trợ bởi AI để trả lời các câu hỏi về dữ liệu của bạn - không cần SQL hoặc Python

Trang web: vanna.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Vanna AI theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.