WhatTheDiff

WhatTheDiff

app.whatthediff.ai

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng WhatTheDiff cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Trợ lý đánh giá mã được hỗ trợ bởi AI của bạn. What The Diff giúp bạn và nhóm của bạn viết mô tả yêu cầu kéo tốt hơn, xem xét và hợp nhất chúng nhanh hơn và thậm chí giúp các thành viên trong nhóm không rành về kỹ thuật của bạn luôn cập nhật.

Trang web: whatthediff.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với WhatTheDiff theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.