Text2SQL.AI

Text2SQL.AI

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: text2sql.ai

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Text2SQL.AI trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

TEXT-TO-SQL: Dịch tiếng Anh đơn giản sang SQL bằng AI! Xây dựng các truy vấn SQL phức tạp, Công thức Excel và Biểu thức Regex từ lời nhắc của bạn một cách nhanh chóng!

Trang web: text2sql.ai

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Text2SQL.AI theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.