SafetyCulture

SafetyCulture

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: safetyculture.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho SafetyCulture trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Văn hóa an toàn (iAuditor) Tiến hành kiểm tra. Nắm bắt các vấn đề. Quản lý nhiệm vụ. Giao tiếp rõ ràng. Đào tạo các nhóm làm việc. Các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô đều hoàn thành công việc với SafetyCulture.

Trang web: safetyculture.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với SafetyCulture theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.