Friday

Friday

my.friday.app

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Friday cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Friday là một hệ điều hành không đồng bộ để làm việc từ mọi nơi, bổ sung hoàn hảo cho hoạt động trò chuyện tại nơi làm việc. Xem những gì đang diễn ra tại nơi làm việc mà không cần phải họp hay trò chuyện bất tận.

Trang web: my.friday.app

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Friday theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.