Looker Studio

Looker Studio

lookerstudio.google.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Looker Studio cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Looker Studio, trước đây là Google Data Studio, là một công cụ trực tuyến giúp chuyển đổi dữ liệu thành các báo cáo và trang tổng quan chứa thông tin có thể tùy chỉnh được Google giới thiệu vào ngày 15 tháng 3 năm 2016 như một phần của bộ Google Analytics 360 dành cho doanh nghiệp. Khai phá sức mạnh dữ liệu của bạn bằng bảng điều khiển tương tác và các báo cáo đẹp mắt giúp truyền cảm hứng cho các quyết định kinh doanh thông minh hơn.

Trang web: cloud.google.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Looker Studio theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.