RocketLink

RocketLink

app.rocketlink.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng RocketLink cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Thêm pixel nhắm mục tiêu lại, Kêu gọi hành động tùy chỉnh, tên miền tùy chỉnh vào bất kỳ liên kết nào bạn chia sẻ, tùy chỉnh giao diện hình thu nhỏ của liên kết và nhắm mục tiêu lại bất kỳ ai đã nhấp vào.

Trang web: rocketlink.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với RocketLink theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.