Short.io

Short.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: short.io

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Short.io trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Short.io là công cụ rút ngắn URL nhãn trắng giúp tạo liên kết ngắn trên các miền có thương hiệu. Rút ngắn, tùy chỉnh và chia sẻ URL có thương hiệu với khán giả của bạn.

Trang web: short.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Short.io theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.