RemoteHQ

RemoteHQ

rooms.remotehq.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng RemoteHQ cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Chúng tôi gắn kết mọi người lại với nhau bằng cách vượt ra ngoài phạm vi hội nghị truyền hình. Nền tảng của chúng tôi kết nối mọi người với các ứng dụng và tài nguyên ảo mà họ cần để hoàn thành công việc. Sử dụng RemoteHQ để tổ chức các cuộc họp nhóm, demo bán hàng, cuộc gọi hỗ trợ, buổi đào tạo, v.v.

Trang web: rooms.remotehq.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với RemoteHQ theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.