ntfy

ntfy

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: ntfy.sh

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho ntfy trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

ntfy cho phép bạn gửi thông báo đẩy qua tập lệnh từ bất kỳ máy tính hoặc điện thoại nào, hoàn toàn không cần đăng ký hoặc mất phí. Được thực hiện bằng ❤ bởi Philipp C. Heckel, Giấy phép Apache 2.0, nguồn tại https://heckel.io/ntfy.

Trang web: ntfy.sh

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với ntfy theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.