PushPro

PushPro

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: pushpro.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho PushPro trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tương tác với tất cả khách truy cập của bạn trên điện thoại của họ. Gửi Thông báo đẩy mạnh mẽ ngay từ trang web của bạn và tiếp cận tất cả khách truy cập trực tiếp trên thiết bị di động của họ. Không cần ứng dụng gốc, chỉ cần cài đặt 5 phút.

Trang web: pushpro.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với PushPro theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.