Astra DB

Astra DB

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: datastax.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Astra DB trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Xây dựng, mở rộng quy mô ứng dụng thời gian thực từ bất kỳ đám mây nào. Giảm thời gian phát triển ứng dụng từ vài tuần xuống còn vài phút. Bắt đầu miễn phí và mở rộng quy mô không giới hạn. Xây dựng trên DBaaS nhiều đám mây dựa trên Apache Cassandra®

Trang web: datastax.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Astra DB theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.