Labelbox

Labelbox

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: labelbox.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Labelbox trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Công cụ dữ liệu cho AI. Quản lý dữ liệu, ghi nhãn được AI hỗ trợ, đào tạo & chẩn đoán mô hình cũng như các dịch vụ ghi nhãn, tất cả trong một nền tảng, để xây dựng các sản phẩm AI tốt hơn, nhanh chóng đáng kể.

Trang web: labelbox.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Labelbox theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.