Indent

Indent

indent.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Indent cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Với Indent, nhóm của bạn có thể nhanh chóng có được quyền truy cập họ cần vào cơ sở hạ tầng và ứng dụng đám mây khi họ cần. Kiểm soát quyền truy cập thân thiện với người dùng - Thụt lề cung cấp cho các thành viên trong nhóm quyền truy cập theo yêu cầu vào các ứng dụng và cơ sở hạ tầng đám mây trong vài giây chứ không phải vài ngày.

Trang web: indent.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Indent theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.