Pipedream

Pipedream

pipedream.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Pipedream cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Kết nối API, cực kỳ nhanh chóng. Hãy ngừng viết mã soạn sẵn, vật lộn với việc xác thực và quản lý cơ sở hạ tầng. Bắt đầu kết nối các API với khả năng kiểm soát cấp mã khi bạn cần — và không cần mã khi bạn không cần.

Trang web: pipedream.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Pipedream theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.