Trainerize

Trainerize

trainerize.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Trainerize cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Cung cấp các bài tập theo yêu cầu và video. Đưa các thành viên của bạn lên mạng với các bài tập, lớp học theo yêu cầu, nhắn tin trong ứng dụng, theo dõi tiến độ, đào tạo nhóm và hơn thế nữa! Trainerize thu hút và truyền cảm hứng cho cộng đồng của bạn bằng quyền truy cập ảo vào studio của bạn.

Trang web: trainerize.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Trainerize theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.