Etymonline

Etymonline

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: etymonline.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Etymonline trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Từ điển từ nguyên trực tuyến (etymonline) là nguồn thông tin nhanh chóng và đáng tin cậy trên Internet về nguồn gốc và lịch sử của các từ, cụm từ và thành ngữ tiếng Anh. Nó đủ chuyên nghiệp để đáp ứng các tiêu chuẩn học thuật nhưng đủ dễ tiếp cận để bất kỳ ai cũng có thể sử dụng.

Trang web: etymonline.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Etymonline theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.