Collins Dictionary

Collins Dictionary

collinsdictionary.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Collins Dictionary cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Từ điển tiếng Anh trực tuyến miễn phí đáng tin cậy từ Collins. Nội dung có thẩm quyền, đáng tin cậy và cập nhật để tham khảo từ tiếng Anh, với hình ảnh, câu ví dụ, cách phát âm âm thanh và video cũng như từ điển đồng nghĩa liên quan.

Trang web: collinsdictionary.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Collins Dictionary theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.