EmpMonitor

EmpMonitor

app.empmonitor.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng EmpMonitor cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Hệ thống quản lý lực lượng lao động doanh nghiệp thế hệ tiếp theo. Bộ quản lý lực lượng lao động dự phòng đáng tin cậy 100%. Giám sát nhân viên, Theo dõi thời gian, Quản lý chấm công, Tăng năng suất, v.v.

Trang web: empmonitor.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với EmpMonitor theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.