Zoho People

Zoho People

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: zoho.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Zoho People trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Được tạo ra để xây dựng một lực lượng lao động hạnh phúc hơn. Chúng tôi chăm sóc các quy trình nhân sự của bạn trong khi bạn chăm sóc nhân viên của mình. Từ tuyển dụng, giới thiệu và quản lý điểm danh đến theo dõi và đánh giá thời gian, chúng tôi đều có thể thực hiện được.

Trang web: zoho.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Zoho People theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2024 WebCatalog, Inc.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.