Zoho People

Zoho People

accounts.zoho.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Zoho People cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Được tạo ra để xây dựng một lực lượng lao động hạnh phúc hơn. Chúng tôi chăm sóc các quy trình nhân sự của bạn trong khi bạn chăm sóc nhân viên của mình. Từ tuyển dụng, giới thiệu và quản lý điểm danh đến theo dõi và đánh giá thời gian, chúng tôi đều có thể thực hiện được.

Trang web: zoho.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Zoho People theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.