Moon HRM

Moon HRM

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: moonapps.xyz

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Moon HRM trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Moon HRM là một phần mềm quản lý nhân viên hiệu quả dành cho các công ty vừa và nhỏ để theo dõi công việc, nghỉ phép, quản lý chấm công, v.v.

Trang web: moonapps.xyz

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Moon HRM theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.