DeskTrack

DeskTrack

Chưa cài đặt WebCatalog Desktop? Tải WebCatalog Desktop.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: desktrack.timentask.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho DeskTrack trên WebCatalog Desktop cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Một phần mềm giám sát nhân viên giống như một phần mềm theo dõi thời gian để cải thiện hiệu suất. Nó theo dõi hoạt động trên máy tính để bàn của nhân viên và giúp cải thiện năng suất.

Trang web: desktrack.timentask.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với DeskTrack theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

© 2023 WebCatalog Pte. Ltd.