what3words

what3words

what3words.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng what3words cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

What3words là một hệ thống mã địa lý để liên lạc giữa các vị trí với độ phân giải ba mét. What3words mã hóa tọa độ địa lý thành ba từ trong từ điển; mã hóa được cố định vĩnh viễn. Ví dụ: omphalos của Delphi, được người Hy Lạp cổ đại tin là trung tâm của thế giới, nằm ở ///spooky.solemn.huggers. What3words khác với hầu hết các hệ thống mã hóa vị trí khác ở chỗ nó hiển thị ba từ thay vì chuỗi số hoặc chữ cái. What3words có trang web, ứng dụng dành cho iOS và Android và API cho phép chuyển đổi hai chiều giữa địa chỉ what3words và tọa độ vĩ độ/kinh độ. Vì hệ thống dựa trên thuật toán cố định thay vì cơ sở dữ liệu lớn về mọi vị trí trên trái đất nên hệ thống này hoạt động trên các thiết bị có dung lượng lưu trữ hạn chế và không có kết nối Internet. Theo công ty, doanh thu của họ đến từ việc tính phí các doanh nghiệp sử dụng API với số lượng lớn chuyển đổi giữa 3 từ và tọa độ; dịch vụ cho người dùng khác là miễn phí.

Trang web: what3words.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với what3words theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.