Udeki

Udeki

app.udeki.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Udeki cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Cải thiện kết quả học tập của học sinh, nâng cao hiệu quả của nhà giáo dục và nâng cao hiệu quả hoạt động với Udeki, một hệ thống thông tin học thuật dựa trên đám mây giúp đơn giản hóa các quy trình và giúp bạn hiểu rõ dữ liệu của mình.

Trang web: udeki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Udeki theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.