Halaxia

Halaxia

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: halaxia.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Halaxia trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Một vũ trụ của Tài năng. Quản lý tất cả các ứng viên và tìm kiếm của bạn từ một nơi một cách nhanh chóng và an toàn. Thực hiện quy trình tuyển dụng của bạn với một nền tảng mạnh mẽ vượt xa khả năng theo dõi ứng viên đơn giản. Halaxia có mọi thứ cần thiết để cạnh tranh tìm kiếm tài năng hàng đầu. Tuyển dụng tốt hơn. Thuê bảo hiểm.

Trang web: halaxia.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Halaxia theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.