Rankmi

Rankmi

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: rankmi.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Rankmi trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Rankmi là nền tảng tự động hóa tất cả các quy trình Quản lý nhân sự ở một nơi, cho phép các công ty và lãnh đạo của họ tập trung vào việc xây dựng văn hóa tổ chức lấy con người làm trung tâm. Rankmi là nền tảng tự động hóa tất cả các quy trình Quản lý con người ở một nơi, cho phép các công ty và lãnh đạo của họ tập trung vào việc xây dựng văn hóa tổ chức lấy con người làm trung tâm.

Trang web: rankmi.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Rankmi theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.