tlk.io

tlk.io

tlk.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng tlk.io cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Dễ dàng tạo hoặc tham gia hộp trò chuyện trực tuyến trong vài giây! Tlk.io là cách nhanh chóng và dễ dàng để lưu trữ hoặc tham gia hộp trò chuyện trực tuyến. Tạo ngay hộp trò chuyện với tên và URL tùy chỉnh để chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp, nhân viên và thành viên gia đình của bạn. Chỉ cần nhập tên của hộp trò chuyện và nhấp vào - thật dễ dàng!

Trang web: tlk.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với tlk.io theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.