InPrivy

InPrivy

inprivy.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng InPrivy cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Dễ dàng chia sẻ thông tin nhạy cảm với đồng nghiệp, khách hàng, bạn bè và gia đình. Sử dụng InPrivy để chia sẻ mật khẩu và thông tin nhạy cảm khác một cách an toàn. Tạo một liên kết an toàn sẽ bị vô hiệu sau khi người nhận mở (có sẵn nhiều tùy chọn hơn). Ngăn chặn dữ liệu bí mật của bạn vẫn hiển thị đầy đủ trong các cuộc trò chuyện hoặc cuộc trò chuyện qua email. InPrivy – chia sẻ an toàn và dễ dàng.

Trang web: inprivy.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với InPrivy theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.