TiDB Cloud

TiDB Cloud

tidbcloud.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng TiDB Cloud cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Dịch vụ TiDB được quản lý hoàn toàn. Có được quy mô lớn và khả năng phục hồi của cơ sở dữ liệu TiDB trong một dịch vụ được quản lý hoàn toàn. TiDB (/'taɪdiːbi:/, "Ti" là viết tắt của Titanium) là một cơ sở dữ liệu NewSQL mã nguồn mở, phân tán, hỗ trợ khối lượng công việc Xử lý phân tích và giao dịch kết hợp (HTAP). Nó tương thích với MySQL và có khả năng mở rộng theo chiều ngang, tính nhất quán mạnh mẽ và tính sẵn sàng cao. TiDB có thể được triển khai tại chỗ hoặc trên đám mây.

Trang web: pingcap.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với TiDB Cloud theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.