Hydra

Hydra

dashboard.hydra.so

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Hydra cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nền tảng HTAP của Postgres. Điều phối khối lượng công việc giao dịch và phân tích từ Postgres. Mã nguồn mở thay thế Snowflake. Truy vấn hàng tỷ hàng ngay lập tức trên Postgres định hướng theo cột.

Trang web: hydra.so

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Hydra theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.