Supabase

Supabase

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: supabase.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Supabase trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nguồn mở thay thế cho Firebase. Tạo một chương trình phụ trợ trong vòng chưa đầy 2 phút. Bắt đầu dự án của bạn với Cơ sở dữ liệu Postgres, Xác thực, API tức thời, đăng ký thời gian thực và Bộ nhớ.

Trang web: supabase.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Supabase theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.