Typesense Cloud

Typesense Cloud

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: cloud.typesense.org

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Typesense Cloud trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Nhanh như chớp, phân phối toàn cầu, tìm kiếm dưới dạng dịch vụ. Typesense Cloud là phiên bản SaaS được lưu trữ trên máy chủ của sản phẩm Nguồn mở của chúng tôi.

Trang web: cloud.typesense.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Typesense Cloud theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.