Teachizy

Teachizy

app.teachizy.fr

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Teachizy cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Tạo các khóa học trực tuyến chưa bao giờ dễ dàng hơn thế! Đơn giản, linh hoạt và 100% bằng tiếng Pháp, Teachizy là một công cụ LMS chứa mọi thứ bạn cần để số hóa quá trình đào tạo của mình.

Trang web: teachizy.fr

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Teachizy theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.