DataDistillr

DataDistillr

app.datadistillr.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng DataDistillr cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Việc tích hợp dữ liệu của bạn chưa bao giờ dễ dàng hơn thế. DataDistillr có thể đọc dữ liệu của bạn ở đó. Với DataDistillr làm công cụ dữ liệu trung tâm, doanh nghiệp của bạn sẽ có được công cụ cộng tác để tạo các truy vấn quan hệ, biểu đồ động và API có thể tùy chỉnh.

Trang web: datadistillr.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với DataDistillr theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.