iHASCO

iHASCO

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: ihasco.co.uk

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho iHASCO trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Đào tạo đơn giản - Hơn 150 khóa đào tạo trực tuyến. Một LMS đơn giản nhưng hiệu quả. Hơn 10.000 khách hàng ở Vương quốc Anh và hơn 10 triệu buổi đào tạo đã được thực hiện!

Trang web: ihasco.co.uk

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với iHASCO theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.