Sprint Boards

Sprint Boards

sprintboards.io

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Sprint Boards cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Bảng Retro dành cho nhà phát triển linh hoạt. Tạo bảng chạy nước rút hồi tưởng trực tuyến trong vài giây và bắt đầu cộng tác với nhóm của bạn, bất kể họ ở đâu. Trải nghiệm sức mạnh và tính linh hoạt của công cụ kỹ thuật số hiện đại của chúng tôi để giúp quá trình hồi cứu của bạn trở nên dễ dàng.

Trang web: sprintboards.io

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Sprint Boards theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.