SheetGod

SheetGod

boloforms.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng SheetGod cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

SheetGod: Công cụ AI biến tiếng Anh thành công thức Excel trong vài giây. Tạo các công thức Excel phức tạp bằng tiếng Anh đơn giản với SheetGod. Công cụ hỗ trợ AI của chúng tôi cũng cho phép bạn tạo macro, biểu thức chính quy và tác vụ cơ bản cũng như đoạn mã Google Appscript để tự động hóa công việc thủ công hàng ngày của bạn. Hãy thử ngay và trải nghiệm sức mạnh của SheetGod.

Trang web: boloforms.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với SheetGod theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.