Disroot Project Board

Disroot Project Board

board.disroot.org

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng Disroot Project Board cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Một công cụ quản lý dự án. Bảng dự án của Disroot là một công cụ quản lý dự án được cung cấp bởi Taiga, hoạt động dựa trên phương pháp linh hoạt. Nó tạo ra một cái nhìn tổng quan, rõ ràng về trạng thái hiện tại của dự án cho bất kỳ ai có liên quan. Nó giúp việc lập kế hoạch trở nên rất dễ dàng và giúp bạn và nhóm của bạn tập trung vào nhiệm vụ. Đơn giản chỉ cần tạo một dự án, mời các thành viên trong nhóm của bạn, tạo nhiệm vụ và dán chúng lên bảng. Quyết định ai sẽ chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ, theo dõi tiến độ, nhận xét, quyết định và xem dự án của bạn phát triển.

Trang web: board.disroot.org

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Disroot Project Board theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.