A1 Project Manager

A1 Project Manager

a1.biz

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng A1 Project Manager cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

Trình quản lý dự án A1 (trước đây là Thư ký nhóm) là một công cụ quản lý nhóm và dự án giúp tự động sắp xếp nhóm của bạn và theo dõi tiến độ của tất cả các dự án của bạn. Với giao diện trực quan, các thành viên trong nhóm của bạn sẽ hiểu rõ về nó ngay lập tức để bạn có thể tiết kiệm tiền đào tạo bên cạnh việc tăng hiệu quả cho nhóm của mình.

Trang web: a1.biz

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với A1 Project Manager theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.