SplashLearn

SplashLearn

splashlearn.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng SplashLearn cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

SplashLearn là một chương trình học tập từng đoạt giải thưởng được hơn 40 triệu trẻ em yêu thích nhờ thực hành Toán và ELA hấp dẫn. Phù hợp với Common Core và các tiêu chuẩn khác nhau của tiểu bang.

Trang web: splashlearn.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với SplashLearn theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.