IXL

IXL

ixl.com

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog cho macOS và Windows.

Nâng cao trải nghiệm của bạn với ứng dụng IXL cho Mac và PC trên WebCatalog.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản một cách nhanh chóng.

WebCatalog Spaces

Sắp xếp các ứng dụng và tài khoản thành những bộ sưu tập gọn gàng với space.

IXL là trang web học tập dựa trên đăng ký phổ biến nhất thế giới dành cho K–12. Được hơn 12 triệu học sinh sử dụng, IXL cung cấp việc học cá nhân hóa trong hơn 8.500 chủ đề, bao gồm toán, ngôn ngữ, khoa học, nghiên cứu xã hội và tiếng Tây Ban Nha. Các câu hỏi tương tác, giải thưởng và chứng chỉ giúp trẻ có động lực khi thành thạo các kỹ năng.

Trang web: ixl.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với IXL theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.