Study Island

Study Island

Chưa cài đặt WebCatalog? Tải WebCatalog.

Sử dụng ứng dụng web

Trang web: edmentum.com

Nâng cấp trải nghiệm của bạn với ứng dụng máy tính dành cho Study Island trên WebCatalog cho Mac, Windows, Linux.

Chạy ứng dụng trong từng cửa sổ riêng biệt tránh gây phân tâm với nhiều cải tiến.

Dễ dàng quản lý và chuyển đổi giữa nhiều tài khoản và ứng dụng mà không cần chuyển đổi trình duyệt.

Tăng cường tiêu chuẩn thông thạo và thành thạo. Những học sinh sử dụng chương trình thực hành và đánh giá quá trình dựa trên tiêu chuẩn của chúng tôi sẽ đạt được điểm đánh giá môn đọc và toán cao hơn.

Trang web: edmentum.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Study Island theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp và cải thiện trang web của mình. Bằng cách sử dụng các trang web của chúng tôi, bạn đã đồng ý với cookie.